Altei
ALTEI spol. s r.o., U háje 29, 147 00 Praha 4 Czech Republic
tel: (+420) 222 721 501, fax: (+420) 222 728 335, e-mail: info@altei.cz,

  NOVINKY | PRODEJNÍ AKCE | O NÁS | SLUŽBY | SLOVNÍČEK | KONTAKT | NAPIŠTE | ZOBRAZOVAT ARCHIV
  DIGITÁLNÍ KINO | APOGEE CZ |


Výrobci
Kategorie


ABIS
Bowers & Wilkins
Classé
Denon
MG
Nuvo
Oehlbach
OPPO
Pawel Acoustics
Pro-Ject
Reference Recordings
Rotel
Sony
Stax
Unisound
ViV Laboratory
Yamaha
ZYX
Dr. Feickert Analogue
AEQ
Altei
Antex Electronics
Apogee
APT
Calibre
Conducfil
Denon Professional
DHD
Ecler
Funk
Harkness
JoeCo
JVC Professional
Lifeview
M-Audio
Manley Labs
ME-Geithain
Minnetonka
PrismSound
RealD
RTW
Sonodyne
Sony Professional
SQN
Tascam
TCube
Trilogy
USL
WEISS

 Slovníček
 A
AC-3
Algoritmus pro redukci datového toku při zpracování digitlizovaného zvukového signálu.
Autorem je společnost Dolby Laboratories, Inc.
>> URL: http://www.dolby.com
AES/EBU
Profesionální sériový formát pro přenos digitálních zvukových kanálů po symetrickém vedení s impedancí 110 Ohmů. Na obou stranách je toto vedení galvanicky odděleno.
>> URL: http://www.aes.org/standards/
aptX
Označení rodiny algoritmů s velmi nízkou latencí pro redukci datového toku při zpracování digitálního zvukového signálu.
Autorem algorimů je společnost APT (Audio Processing Technology).
>> URL: http://www.aptx.com
ATRAC
Algoritmus pro redukci datového toku digitalizovaného zvukového signálu vyvinutý na zákaldě principů vytvořených společností Dolby Laboratories ve vývojových laboratořích Sony
 C
CD
Compact Disc
Nejrozšířenější univerzální typ optického nosiče, který je využíván pro distribuci digitálního záznamu zvuku (CDDA, MP3), obrazu (CD-Video, Video CD, SVCD, MiniDVD) a obecných dat (CD-ROM).
CDDA
Compact Disc Digital Audio
Formát nosiče pro distribuci digitálních zvukových záznamů
CRT
Cathode Ray Tube
Klasická vakuová obrazovka, používaná v televizních přijímačích, grafických monitorech, starších videoprojektorech a měřící technice
CSS
Content Scrambling System.
Systém vyvinutý společně filmovým průmyslem, průmyslem spotřební elektroniky a výpočetní techniky, který zabraňuje vytváření nelegálních kopií záznamů uložených na DVD nosičích.

 D
D-ILA
Digital Image Light Amplifier
Technologie zobrazovacích prvků pro videoprojektory s vysokým rozlišením a mimořádnou věrností reprodukce obrazu. Vychází z vývojových laboratoří JVC.
>> Detaily zde...
DAT
Digital Audio Tape
Páskový kazetový formát vyvinutý společností Sony, určený pro záznam nekomprimovaného digitálního zvukového signálu (LPCM) s rozlišením 16 bitů / 44,1 a 48 kHz. Formát byl později rošířen o nekomprimovaný záznam se vzorkovacím kmitočtem 88,2 a 96 kHz a o záznam s nelineární kvantizací a vzorkovacím kmitočtem 32 kHz (LP).
DAW
Digital Audio Workstation - digitální zvukové pracoviště.
V dnešní době jdou programy určené pro tvorbu a nahrávání hudby daleko za technologii povůdních sekvencerů a nazývají se termínem DAW „Digital Audio Workstation“

DCI
Digital Cinema Initiatives>> URL: http://www.dcimovies.com
DCP
Digital Cinema Package>> URL: http://www.dcimovies.com
DLNA
Digital Living Network Alliance>> URL: http://www.dlna.org
DSD
Direct Stream Digital
Jednobitový A/D a D/A převod zvukového signálu, využívající velmi rychlého vzorkování (2,8MHz) a Delta-Sigma modulátoru. Slouží k vytvoření zvukového záznamu v nejvyšší dosažitelné kvalitě a využívá se např. ve spojení se systémem SACD (Super Audio Compact Disc).
DVD
Digital Versatile Disc
>> URL: http://www.dvdforum.org
 E
EISA
European Imaging and Sound Association
>> URL: http://www.eisa-awards.org/
 H
HDCD
High Definition Compatible Digital
Způsob kódování zvukových záznamů, které při využití standardního CD nosiče zvyžuje "rozlišení" z původních 16 na 18 až 20 bitů. Pro správné dekódování HDCD záznamů je třeba použít CD přehrávač vybavený příslušným dekodérem nebo dekodér externí. HDCD systém podporují ve svých přístrojích výrobci jako jsou DENON, ROTEL a další.
HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection
>> URL: http://www.digital-cp.com
>> Detaily zde...
HDMI
High Definition Multimedia Interface
>> URL: http://www.hdmi.org
>> Detaily zde...
 L
LCD
Liquid Crystal Display
Elektronický zobrazovací prvek řešený na bázi elektronicky řízených pevných obrazových prvků, vytvořených technologií tzv. "tekutých krystalů"
LPCM
Linear Pulse Code Modulation
Digitalizace zvukového signálu bez komprese dat.
 M
MD
Mini Disc.
Formát optického nosiče určeného pro záznam dvoukanálového zvuku, případně dat. Při kapacitě média 140MB pojme jeden disk 74 minut digitálního zvuku komprimovaného dle algoritmu ATRAC.
MIDI
Musical Instrument Digital Interface.
>> URL: http://www.midi.org/
>> Detaily zde...
MPEG
Moving Picture Experts Group
MPEG-2
Nejrozšířenější rodina nástrojů pro redukci datového toku u pohyblivého obrazu. Zahrnuje prostředky využívané v telekomunikačních, studiových a televizních videoaplikacích, při šíření obrazu ke koncovým uživatelům (satelitní technika, DVD, aj.) a v řadě dalších oblastech.
MPEG-4
Poslední kompresní metoda standardizovaná skupinou MPEG. Je navržená pro redukci datového toku digitalizovaného obrazu a zvuku v aplikacích pracujících s omezenou šířkou pásma (méně než 1,5 Mbit/s).
Jedním z nejznámějších kodérů MPEG-4 v oblasti IT je DivX, který je od verze 5 plně kompatibliní se standardem MPEG-4.
 N
NTSC
National Television Systems Committee.
Formátový standard přijatý pro televizní vysílání v USA, Japonsku, Kanadě a Mexiku.

Specifikace:
- rozlišení 525 řádků / snímek při 30 snímcích / sekundu
- prokládané řádkování, půlsnímkový kmitočet 60 Hz
- využívá šířku pásma 6 MHz pro analogové vysílání
 P
PAL
Phase Alternation Line
Standard přijatý pro televizní vysílání v Evropě, Jižní Americe, Austrálii a ve většině asijských zemí, který byl akceptován v roce 1967.

Specifikace:
- rozlišení 625 řádků / snímek při 25 snímcích / sekundu
- prokládané řádkování, půlsnímkový kmitočet 50 Hz
- využívá šířku pásma 6 MHz pro analogové vysílání

 R
RMS
Root Mean Square
Efektivní hodnota výstupního napětí
 S
S/PDIF koaxiální
Spotřební verze formátu AES/EBU pro sériový přenos dvou nekomprimovaných nebo více komprimovaných (Dolby Digital - AC3, DTS) zvukových kanálů po koaxiálním vedení.
U = 0,5 Vpp / 75 Ohm
S/PDIF optický (Toslink)
Spotřební verze formátu AES/EBU pro sériový přenos dvou nekomprimovaných nebo více komprimovaných (Dolby Digital - AC3, DTS) zvukových kanálů po optickém vedení.
Vlnová délka = 660 nm
SACD
Super Audio CD
Formát zvukového nosiče, který zajišťuje přenos zvukového záznamu k posluchači v nejvyšší dosažitelné kvalitě. Na vysokokapacitním optickém nosiči je nesena dvou i vícekanálová zvuková informace v podobě DSD záznamu. SACD je formátem, který útočí na pozice běžného CDDA.
Autory systému jsou společnosti Sony a Philips.
SBM
Super Bit Mapping
Algoritmus sloužící k rozšíření dynamiky digitalizovaného zvukového signálu v oblasti středních kmitočtů při použití klasického 16 bitového přenosového, resp. záznamového kanálu (CD, DAT). Záznamy provedené prostřednictvím SBM procesu jsou plně kompatibilní s běžným 16 bitovým reprodukčním systémem.
SCMS
Serial Copy Management System
Systém pro ocharnu digitálních zvukových dat při přenosu mezi zařízeními s rozhraními S/PDIF, Toslink a AES/EBU. Umožní provést pouze první kopii z originálního záznamu a zabrání v pořízení kopie další, tedy kopie z kopie.
SCMS byl vyvinut z důvodu ochrany autorských práv k hudebním dílům na digitálních záznamových médiích. Jeho použití v digitálních záznamových zařízeních (DAT, DCC, MiniDisk a CD-R/RW) bylo podmíněno organizací RIAA, aby nebránila soudními žalobami v prodeji digitálních záznamových zařízení pro domácí použití na americkém trhu.
SRC
Sample Rate Conversion
Převod vzorkovacího kmitočtu
StEM
Standard Evaluation Material pro DCI>> URL: http://www.dcimovies.com
SVCD
Super Video CD.
Záznamový formát vyvinutý původně pro čínský trh, využívající nosiče CD, na kterém je proveden záznam na bázi MPEG-2 komprimace obrazu a zvuku.
 T
THD
Total Harmonic Distortion
Celkové harmonické zkreslení
 U
USB
USB - Universal Serial Bus

Sběrnice USB se v posledních letech stala už naprosto samozřejmou součástí výbavy osobních počítačů. Na rozdíl od starších sériových rozhraní (RS-232) má USB mnohem větší možnosti a schopnosti.

Základní parametry rozhraní USB :
Komunikační rychlost od 1,5 Mbit/s do 480Mbit/s
Komunikační vzdálenost do 5m
Možnost připojení více zařízení
Rozhraní obsahuje 5V napájení
Lze připojit až 127 zařízení pomocí jednoho typu konektoru.
USB zajišťuje správné přidělení prostředků (IRQ, DMA, ...).
 W
WMA
Windows Media Audio.
Systém pro redukci datového toku při zpracování digitalizovaného zvukového signálu.
>> URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia
WMV
Windows Media Video.
Systém pro redukci datového toku při zpracování digitalizovaného videosignálu.
>> URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia